Glede na lastnosti izdelka, morajo stekla skozi različne proizvodne korake. Vsak proizvodni korak ima lahko vpliv na vizualno kakovost stekla. Že pri proizvodnji enojnega stekla nastanejo neizogibni optični pojavi, ki se lahko zmanjšajo samo z vizualno kontrolo in odstranitvijo delov z napako. To velja tudi za vse nadaljnje predelovalne korake.

Kakovost stekla, vgrajenega v okna, se ocenjuje skladno s smernicami za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla za gradbeništvo. Govorimo o uporabi v ovoju stavbe in pri izgradnji gradbenih kompleksov/stavb. V prispevku so strnjeno predstavljene ključne točke za razumevanje zahtevane kakovosti stekla, ki jo lahko pričakuje kupec, več podrobnosti in dodatne možnosti napak pa si lahko preberete na zgornji povezavi. Ne glede na smernice se v M Sori v največji meri trudimo, da našim kupcem zagotovimo višjo kakovost stekel kot je zahtevana v smernicah.

Področje uporabe in preverjanje

  • Vrednoti se svetla (vidna) površina že vgrajenega stekla.
  • Smernice ne veljajo za stekla posebne izvedbe, kot so ornamentna stekla, žična stekla, posebna varnostna stekla, protipožarna stekla in netransparentni proizvodi iz stekla.
  • Za vrednotenje je praviloma odločilen pogled skozi steklo, torej opazovanje ozadja skozi steklo in ne pogled na steklo.
  • Od znotraj navzven se zasteklitev preverja iz razdalje najmanj 1 metra, v trajanju do 1 minute na m2 in pod kotom opazovanja, ki ustreza normalni uporabi prostora.
  • Steklo se opazuje pri difuzni svetlobi (kot pri oblačnem vremenu) brez direktne sončne ali umetne svetlobe.
  • Od zunaj (pogled na steklo od zunaj) se za preverjanje zasteklitve v vgrajenem stanju, upoštevajo za te primere običajne razdalje.

Dovoljena odstopanja v vizualni kakovosti stekla za gradbeništvo

Skladno s smernicami in standardom so v različnih conah stekla (Slika 1) dovoljena v spodnjih tabelah podana odstopanja v vizualni kakovosti dvoslojnega izolacijskega stekla iz kombinacije ravnega (float), kaljenega (ESG) in delno kaljenega (TVG) stekla z nanosom ali brez nanosa. Dovoljena odstopanja v conah E in M se povišajo na vsako dodatno steklo (troslojno izolacijsko steklo) in vsako dodatno lepljeno steklo za 25 % od navedenih vrednosti.

Cone za določanje vizualne kakovosti (Cona R ali cona steklitvene brazde – 15 mm področje, ki je običajno skrito v okenskem krilu ali okvirju; Cona E ali robna cona – področje na robu vidne površine, s širino 50 mm; Cona M ali glavna cona)

1. Dovoljeno število točkovnih napak

2. Dovoljeno število napak (točke in madeži)

3. Dovoljeno število prask

V teoriji to pomeni, da troslojno steklo s tremi praskami dolžin 3 cm na različnih lokacijah v območju 5 cm od roba okvirja ter tremi točkovnimi napakami z velikostjo premera manj kot 2 mm v osrednji coni stekla ustreza smernicam za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla za gradbeništvo. Gre za primer stekla, ki je vgrajeno v balkonska vrata z dimenzijami 900 x 2100 mm.

Ker pa je teorija eno, praksa pa drugo in ker je kupec ter njegovo zadovoljstvo na prvem mestu, se v M Sori trudimo, da kupci naših produktov dobijo, kjer je le mogoče, stekla nadstandardne kakovosti.